IANA Beauty Güzellik Merkezi E-Ticaret Gizlilik Sözleşmesi

Giriş

IANA Beauty Güzellik Merkezi (“Şirket”) olarak, müşterilerimizin gizliliğine büyük önem veriyoruz. Bu gizlilik sözleşmesi, Şirket’in www.ianabeauty.onlienadresindeki web sitesinde (“Site”) sunulan hizmetlerden yararlanan kullanıcıların (“Kullanıcı”) gizlilik ve kişisel verilerinin korunmasına yönelik politikalarını ve uygulamalarını açıklar.

Kişisel Verilerin Toplanması

Kullanıcıların Site üzerinden yapacağı işlemler sırasında şu tür kişisel veriler toplanabilir:

 • Ad, soyad
 • İletişim bilgileri (telefon numarası, e-posta adresi, adres)
 • Ödeme bilgileri (kredi kartı bilgileri, fatura adresi)
 • IP adresi ve tarayıcı bilgileri
 • Satın alma geçmişi

Kişisel Verilerin Kullanımı

Toplanan kişisel veriler, aşağıdaki amaçlar doğrultusunda kullanılacaktır:

 • Siparişlerin işlenmesi ve teslimatı
 • Müşteri hizmetleri desteği sağlanması
 • Kullanıcı hesabının yönetilmesi
 • Şirket’in pazarlama ve promosyon faaliyetleri (e-posta bildirimleri, kampanya duyuruları vb.)
 • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi

Kişisel Verilerin Paylaşımı

Şirket, kullanıcıların kişisel verilerini aşağıdaki durumlar dışında üçüncü şahıslarla paylaşmaz:

 • Hukuki süreçlerin gerektirdiği durumlar
 • Kullanıcının onayı ile
 • Hizmet sağlayıcıları ve iş ortakları ile (sipariş teslimatı için kargo şirketleri, ödeme işlemleri için bankalar vb.)

Çerezler ve Diğer Teknolojiler

Site, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla çerezler ve benzeri teknolojiler kullanabilir. Çerezler, Kullanıcıların Site’yi nasıl kullandığı hakkında bilgi toplar ve bu bilgiler doğrultusunda hizmetlerin kişiselleştirilmesine yardımcı olur.

Kişisel Verilerin Güvenliği

Şirket, kullanıcıların kişisel verilerinin güvenliğini sağlamak amacıyla uygun teknik ve idari önlemler alır. Verilerin yetkisiz erişim, kayıp, kötüye kullanım, değiştirme veya yok edilmesine karşı korunması için güvenlik protokolleri uygulanır.

Kullanıcı Hakları

Kullanıcılar, kişisel verileriyle ilgili olarak aşağıdaki haklara sahiptir:

 • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • Kişisel verilerin otomatik sistemler aracılığıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

İletişim

Bu gizlilik sözleşmesiyle ilgili herhangi bir soru veya talebiniz olursa, lütfen aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bizimle iletişime geçin:

IANA Beauty Güzellik Merkezi
Adres: [Adres Bilgileri]
Telefon: [Telefon Numarası]
E-posta: [E-posta Adresi]

Değişiklikler

Şirket, bu gizlilik sözleşmesini dilediği zaman güncelleyebilir. Güncellemeler Site’de yayınlandığı andan itibaren geçerli olacaktır. Kullanıcılar, bu değişiklikleri düzenli olarak kontrol etmekle yükümlüdür.

Yürürlük

Bu gizlilik sözleşmesi [Tarih] tarihinde yürürlüğe girmiştir.


Bu gizlilik sözleşmesi, IANA Beauty Güzellik Merkezi’nin e-ticaret prosedürlerine uygun olarak hazırlanmıştır ve kullanıcıların kişisel verilerinin korunmasını amaçlamaktadır. Kullanıcılar, Site’yi kullanarak bu gizlilik sözleşmesinde belirtilen şartları kabul etmiş sayılırlar.